Veiligheidstraining ATEX 95

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 12/06/2014
Hele dag

Locatie
D&F Group B.V.


In deze training staat de ATEX 95 Richtlijn centraal (94/9/EG) voor apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

De Europese Commissie stelt sinds 1985 de zogenaamde “Nieuwe Aanpak” Richtlijnen op voor verschillende productgroepen die binnen de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de van toepassing zijnde Richtlijnen.
In deze training staat de ATEX 95 Richtlijn centraal (94/9/EG) voor apparatuur en beveiligingsinrichtingen, bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Voor wie

De training ATEX 95 is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de conformiteit en
CE-markering van apparatuur en beveiligingsinrichtingen bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
Die kunnen zowel werkzaam zijn bij fabrikanten / importeurs van apparatuur maar ook bij eindgebruikers die apparatuur, machines of installaties aanpassen, wijzigen of uitbreiden.
Bijvoorbeeld: engineers, technische dienst medewerkers, maar ook aan veiligheidskundigen of arbocoördinatoren.

Beoogd resultaat

Na het volgen van de training ATEX 95 geeft u alle praktische handreikingen om uw apparatuur te laten voldoen aan deze Richtlijn. U hebt geleerd ontstekingsbronanalyses uit te voeren op apparatuur of installaties bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
Daarnaast leert u over beschermingswijzen tegen ontsteking en een Technisch Dossier opstellen.

U wordt tijdens de training door alle benodigde stappen geleid, zodat uw product kan voldoen aan deze Europese Richtlijn..

Werkwijze

De training behandelt de praktische uitwerking van de ATEX 95 Richtlijn. In de cursus komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren. De theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.

Programma

 1. Inleiding
 2. Achtergronden CE-markering
 3. Stappenplan ATEX 95
 4. Relatie tot de ATEX 137 Richtlijn
 5. Apparaten en beveiligingssystemen
 6. Ontstekingsbronnenanalyse
 7. Beschermingswijzen
 8. Groepen, Categorieën en certificeringsprocedures
 9. Technisch Dossier
 10. Conformiteitsbeoordelingsprocedures
 11. EG-Verklaring van Overeenstemming en/of Certificaat
 12. Gebruik van Europese normen

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Share Button