Veiligheidstraining Veiligheid beweegbare bruggen en schutsluizen volgens nieuwe NEN 6787

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 15/05/2014
09:00 - 16:30

Locatie
D&F Group B.V.


Nederland waterland telt ongeveer 40.000 bruggen, waarvan 950 beweegbare en 250 schutsluizen. De nieuw te verschijnen norm NEN 6787 stelt het veiligheidsniveau waaraan nieuwe en bestaande bruggen moeten voldoen en is tevens grotendeels toepasbaar op schutsluizen. De groendruk wordt later dit jaar verwacht. In deze training wordt door ons lid uit de werkgroep NEN 6787 de nieuwe aspecten en werkwijze uit deze norm besproken.

Deze training helpt u stap voor stap met voorbeelden, templates en oefeningen dit niveau te bereiken en geeft tevens antwoord op de vraag: “hoe om te gaan met CE markering bij renovatie van bruggen en sluizen”.

Na deze training kan de cursist het CE- stappenplan toepassen en is in staat de machineveiligheid tijdens de gehele levenscyclus te waarborgen.

Inhoud van de training NEN6787

Het programma van de training ziet er als volgt uit:

  • CE-markering door renovatie; Is dat haalbaar? Hoe werkt de praktische uitvoering? Wie is fabrikant en wat zijn de verantwoordelijkheden?
  • De nieuwe Bruggennorm NEN 6787 een heldere uitleg over de ingrijpende wijzigingen.
  • CE stappenplan van A tot Z om aan de wettelijke eisen te voldoen.
  • Functionele veiligheid, SIL en PL. Functioneel Safety Plan van classificatie tot het opstellen van een SRS en HDS.
  • Verificatie & validatie: plan opstellen en de uit te voeren testen om te bepalen hoe de veiligheidsfunctie zich gedraagt in zijn omgeving.
  • Zicht & Bediening op afstand, wat komt daarbij kijken? D&F heeft tal van deze projecten begeleid.
  • Welke periodieke testen en periodiek onderhoud dient u uit te voeren om de veiligheid gedurende de levenscyclus te waarborgen?
  • Brug opgeleverd; wat moet u als beheerder controleren?
  • Tekortkomingen aan bestaande bruggen (her)kennen en oplossen.
  • Ervaringen uit de praktijk inclusief incidentanalyses

Voor wie

Projectleiders/engineers van leveranciers, directievoerders van ingenieursbureaus, technisch beheerders van bruggen en sluizen, technisch adviseurs, projectbureau medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en waterschappen.

Uw trainer

Stephan Bühler heeft zitting in de werkgroep voor de bruggennorm NEN 6787 en is daardoor op de hoogte van de laatste stand van zaken.
D&F consultants voeren dagelijks risicobeoordelingen en CE-markeringstrajecten uit op beweegbare bruggen en sluizen en worden regelmatig ingehuurd door Rijkswaterstaat, Provincies en waterschappen voor incidentanalyses en het opstellen van kaders. Daarnaast is D&F gevraagd voor het opstellen van een Richtlijn Beheer en onderhoud voor veiligheidgerelateerde onderdelen van bewegingswerken en het opstellen van  betrouwbaarheidseisen voor brugremmen.

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Share Button