ATEX, wat wordt er van u verwacht?

Posted on 3 september 2015

Donderdag, 1 oktober 2015 vindt de 6de landelijke stoffendag plaats. D&F’s ATEX expert, Arthur Rooze, presenteert daar de workshop “ATEX, wat wordt er van u verwacht?”

Bij de Heerlickheijd in Ermelo is een plenair programma en de bezoeker kan kiezen uit maar liefst 15 interactieve kennisworkshops. Iedereen stelt zo zijn eigen dagprogramma samen.

ATEX, wat wordt er van u verwacht?

Kies workshop 11, hierin wordt op een praktische wijze uitgelegd wanneer u als werkgever met de ATEX richtlijnen wordt geconfronteerd en wat er dan precies van u wordt verwacht. Arthur Rooze is voorafgaand aan de workshop beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over:

  • De ATEX  richtlijnen
  • Brandstoffen en explosierisico’s
  • Zone-indeling
  • Technische en organisatorische maatregelen

Ook op de website van D&F leest u meer informatie over ATEX.

DE KRACHT VAN BEELDTAAL

Het centrale thema van de Landelijke Stoffendag is De kracht van beeldtaal. De wereld van veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen is een wereld van (veel) tekst. Beeldtaal is een – nog onderbenutte – kans voor effectieve communicatie over gevaarlijke stoffen. Wat zijn de mogelijkheden van beeldtaal?

BEZOEK DE LANDELIJKE STOFFENDAG

De Landelijke Stoffendag dag trekt ieder jaar zo’n 300 bezoekers. Deze unieke dag brengt alle actuele kennis over het veilig en gezond omgaan met stoffen bij elkaar.

Bezoek zelf de Landelijke stoffendag en neem deel aan de D&F workshop. De kosten voor deelname bedragen € 100,- p.p., exclusief BTW. Voor de exacte voorwaarden en inschrijving klik hier.

De Landelijke Stoffendag wordt mogelijk gemaakt door TNO, Inspectie SZW en Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voor meer informatie zie www.landelijkestoffendag.nl

Share Button