D&F Blog: Positief veiligheidsklimaat?

Posted on 5 januari 2015

Bedrijven met betrokken personeel en een goed werkklimaat presteren financieel bijna vijf keer beter dan organisaties die deze zaken niet op orde hebben.
Artikel ‘Are you missing something’. Onderzoeks-en adviesbureau Hay Group, 2010.
De helft van werkzoekend Nederland zegt een nieuwe baan te zoeken, als de organisatiecultuur niet bij hen past. Dat blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 werkzoekenden. Artikel ‘Onderzoek onder ruim 3.000 werkzoekenden’. Uitzendbureau Unique ism TNO, 2012
De productiviteit van gelukkige medewerkers blijkt maar liefst 12 procent hoger te zijn dan die van ongelukkige werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van de Britse Universiteit van Warwick.  Artikel van professor Andrew Oswald, dr. Eugenio Proto en dr. Daniel Sgroi, 2012.

Voor Wolters Kluwer Opleidingen in België ontwikkelt D&F Consulting een nieuwe opleiding om een positief veiligheidsklimaat te bekomen (om in Belgische sfeer te blijven). Een positief veiligheidsklimaat is een anker om de organisatiecultuur als geheel op een positieve manier te beïnvloeden. Dat is goed voor een bedrijf, zo blijkt uit bovenstaande citaten.

Een organisatie met een positief veiligheidsklimaat kenmerkt zich door de aandacht voor motivatie van Stakeholders (dat zijn dus niet alleen de medewerkers). Er is een open communicatiestructuur, waarin onderling vertrouwen en respect belangrijke kenmerken zijn. Medewerkers zijn trots op de (veiligheids)resultaten, zowel die op de korte als op de lange termijn, en zijn gemotiveerd om te leren en te blijven verbeteren.

Medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om resultaten, gericht op veiligheid (als 1 van de kernwaarden) te verbeteren, zonder dat hier een extra financiële prikkel tegenover hoeft te staan. Er is een diepgeworteld besef in alle lagen van de organisatie dat duurzame waarde (bijvoorbeeld veiligheid) en economische waarde elkaar versterken. Veiligheid wordt dan ook als kernproces gezien en als zodanig gemanaged. Een aantal kenmerken van een positief veiligheidsklimaat:

 • Visie, missie, kernwaarden en basis gedragsprincipes rondom veiligheid zijn voor alle Stakeholders helder en betekenisvol.
 • Leiderschap is dienend en coachend. Regelcapaciteit op uitvoerend niveau is optimaal.
 • De veiligheidscommunicatie is in alle richtingen optimaal.
 • De motivatie van alle Stakeholders is maximaal.
 • De bureaucratie is minimaal.
 • Het potentieel van medewerkers van de werkvloer wordt optimaal benut.
 • Er wordt eerst goed nagedacht alvorens er wordt gehandeld.
 • Het zelflerend vermogen (leren van afwijkingen, fouten en incidenten) is optimaal.
 • Alle Stakeholders werken optimaal samen aan verbeteringen.

Een aantal elementen in deze innovatieve opleiding willen we u niet onthouden:

 1. Ieder gedrag heeft een positieve intentie, dus ook onveilig gedrag. Wat wordt voor u mogelijk als u de positieve intentie achter onveilig gedrag achterhaalt?
 2. Motivatie in veiligheid. Welke interventies zijn mogelijk om medewerkers van de werkvloer gemotiveerd en betrokken te krijgen voor veiligheid?
 3. Betrap iemand op iets goeds. Wat zou er gebeuren als uw management actief op zoek gaat naar veilig gedrag om dit uitgebreid te belonen?
 4. Humor in veiligheid. Welke veranderingen treden op als uw mensen op een humorvolle wijze inzicht krijgen in de eigen risicoperceptie en het eigen waarnemingsvermogen?
 5. Proactieve indicatoren. Welke positieve indicatoren kunt u invoeren om de voortgang in veiligheid te bewaken?

Wat zou er gebeuren als bedrijven veiligheid als een kernwaarde gaan zien en daarmee onlosmakelijk verbonden met visie, missie en strategie?
Gerd-Jan Frijters, oprichter en eigenaar D&F Group B.V.

Deze blog is tevens gepubliceerd op

Share Button