D&F: Lock out – Tag out – Try out

Posted on 5 januari 2015

In de Europese richtlijnen zijn minimumvoorschriften vastgelegd over veiligheid en gezondheid voor het gebruik van machines, apparaten, gereedschappen en installaties op het werk (EEG 89/655). De vereiste veiligheid en gezondheid van werknemers moet ook gewaarborgd worden tijdens onderhoudswerkzaamheden, hierbij is dan vaak een deel van het (productie)proces stilgelegd. Het personeel moet goed hierover geïnformeerd zijn zodat tijdens onderhoud het proces niet gestart wordt, wat zou kunnen leiden tot een bedrijfsongeval.

Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voorafgaand aan de voltooiing van onderhoud, storing of calamiteit. LOTOTO is noodzakelijk als apparatuur die normaal gesproken gesloten is wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het toepassen van LOTOTO is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan installaties, machines of apparatuur, die zijn voorzien van energiebronnen of die opgeslagen energie bevatten. Dit gebeurt door het creëren van een fysieke afscherming.
LOTOTO voorkomt onbedoeld in beweging komen en/of het onbedoeld vrijkomen van energie of gevaarlijke stoffen.

LOTOTO procedure

Om zeker te weten dat er veilig kan worden gewerkt is er de LOTOTO-procedure, ofwel blokkeren, markeren en controleren. LOTOTO is een relatief eenvoudige methode waarmee ook tijdens onderhoudswerkzaamheden de veiligheid en gezondheid van personeel te waarborgen is.

Proces stopzetten en vergrendelen (Lock Out)

Door het proces of de machine te vergrendelen ‘op slot te zetten’ wordt voorkomen dat een collega (per abuis) toch het proces of de machine tijdens onderhoud opstart met alle gevolgen van dien.

Markeren (Tag Out)

Goede communicatie naar medewerkers is van belang bij onderhoud. Plaats een bordje of bevestig een sticker of label op de machine, of in de directe omgeving van de machine, met daarin informatie over de aard en duur van de werkzaamheden. Zodoende zijn alle medewerkers op de hoogte.

Controleren (Try Out)

De laatste stap is erg belangrijk, immers in deze stap wordt gecontroleerd of het proces ook daadwerkelijk is gestopt. Dit wordt gedaan door uit te proberen of het mogelijk is om buiten de Lock Out werkzaamheden op te starten.

Download hier de volledige whitepaper LOTOTO en lees meer over de wet- en regelgeving en werkwijze rondom een LOTOTO traject.

Professionele uitvoering en advies

D&F kan het LOTOTO traject volledig voor u uitvoeren. Het volledig ontzorgen is iets wat steeds vaker voorkomt vanwege capaciteitsgebrek. Ook kunnen we uw organisatie trainen
(Video en PowerPoint trainingsmateriaal) en coachen waarbij u gaande weg steeds meer werkzaamheden zelfstandig gaat uitvoeren en waarbij D&F al dan niet steekproefsgewijs de eindcontrole uitvoert en bij het testen op juistheid en compleetheid aanwezig is.

Neem direct contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking via 076 5040340 of middels het contactformulier.

Share Button