Extra inschrijfdata masterclass SILen PL beschikbaar

Posted on 3 september 2015

Schrijf nu in en rond dit kalenderjaar nog Module I én II af van de Masterclass SIL en PL. De eerste module van de opleiding functionele veiligheid voor machines start op 15 oktober, module twee vindt plaats vanaf 1 december.

FUNCTIONELE VEILIGHEID VOOR MACHINES IN TWEE MODULES

D&F’s masterclass SIL en PL is puur gericht op functionele veiligheid voor machines. In twee modules van ieder drie dagen wordt diepgaand geoefend met de SIL & PL normen zodat de cursist dit nadien zelfstandig kan toepassen in de dagelijkse praktijk.

In de eerste module leert de cursist om zelfstandig veiligheidsfuncties te specificeren vanuit de risicobeoordeling. Er is daarbij veel aandacht voor technische oplossingen. Met behulp van de tool Sistema en de SafetyEvaluation Tool worden faalkansberekeningen uitgevoerd. Hierbij is veel ruimte gereserveerd voor praktische oefeningen. Klik hier voor de volledige informatie over module I.

In module II  is veel aandacht voor de systematische aanpak, het V-model en de software, en dan vooral de software in veiligheids PLC’s. Klik hier voor de volledige informatie over module II.

INFOSHEET FUNCTIONELE VEILIGHEID (GRATIS)

D&F heeft als doelstelling om koploper te zijn in onze vakgebieden. Door onze KneX!-teams (kennisteams) is een infosheet opgesteld met als onderwerp Functionele Veiligheid in de machinebouw volgens het V-model. Deze infosheet schept duidelijkheid in de projectaanpak en vervangt de pocketboekjes SIL en PL. U kunt de infosheet (na registratie) gratis bij ons opvragen waarna u deze per post krijgt toegestuurd.

CONTACT EN INSCHRIJVEN

D&F is bereikbaar via: info@denf.nl en via telefoonnummer 076-5040340.

Of regel direct uw deelname:

Share Button