Nieuwsflash D&F september

Posted on 19 september 2016

Collaboratieve robots – hoe beveilig je de werknemer:

Een trend bij industriële robots is dat de werknemer dicht bij de robot werkzaamheden kan uitvoeren, waarbij fysiek contact mogelijk is binnen een vooraf gedefinieerd (“collaboratief”) gebied. Op het punt waar de interactie tussen de collaborative robot en de werknemer plaatsvindt ontstaan nieuwe gevaren en maatregelen. In dit artikel gaat John Bal hier op in en beschrijft hij welke beveiligingsmethoden je kunt toepassen.

lees meer

Bouw een integraal managementsysteem (blog):

In mijn vorige blog heb ik een pleidooi gevoerd om alle processen rondom kernwaarden en beleidsthema’s te integreren en te stroomlijnen. Een belangrijke stap hierin is het samenvoegen van alle processen rondom uw kernwaarden en beleidsthema’s in een integraal managementsysteem. Onderdeel hiervan is het vereenvoudigen van procedures, instructies en systemen. En het formuleren van concreet specifieke gedragsprincipes per kernwaarde.

lees meer

Veiligheidscultuur en -gedrag: integreer beleidsthemas en kernwaarden

Organisaties lopen tegen grenzen aan van complexiteit. Complexiteit heeft meerdere oorzaken, maar een belangrijke oorzaak ligt in de secundaire processen. Traditioneel kennen we een indeling van organisatieprocessen in primaire en secundaire processen. Secundaire processen zijn besturende-, ondersteunende- en verbeterprocessen.

De primaire processen zijn in de meeste organisaties best goed op orde (voortbrenging van product of de dienst). Er is sprake van een duidelijke strategie, een sterke focus op en een goede beheersing van primaire processen. En er wordt winst gemaakt, althans door het merendeel van de profit bedrijven.

lees meer

Share Button