Training safe sensing

Posted on 12 november 2015

Training safe sensingIn een up-to-date training wordt duidelijk gemaakt op welke wijze moderne veiligheidssensoren functioneren en hoe die moeten worden aangesloten. In de praktijk worden vaak fouten gemaakt die tijd en dus geld kosten. Tijdens de training wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier veiligheidssensoren communiceren met veiligheidsbesturingen en veiligheidsrelais en hoe deze in een elektrisch circuit moeten worden opgenomen. Ook wordt belicht welke voeding de sensoren moeten krijgen en of je de voeding al dan niet mag voorzien van testpulsen.

Veiligheidssensoren die transponders detecteren worden steeds vaker toegepast. De communicatie tussen transponderactuator en veiligheidssensor wordt uitgelegd en ook de interne redundante signaalverwerking. Ten slotte ne veilige OSSD-halfgeleideruitgangen waaraan het veiligheidscircuit wordt aangesloten. Het is belangrijk om de radiofrequente signalen te begrijpen en om te weten onder welke omstandigheden deze door omgevingsinvloeden kunnen worden beïnvloed.

Na deze training zijn de valkuilen bij het aansluiten van moderne veiligheidssensoren weggenomen. Inschrijven via de website onder de knop “trainingen”.

Meer informatie op www.euchner.nl / www.euchner.be / www.euchner.lu

Share Button