Twee smaken van ATEX persoonscertificering. Welke is voor u geschikt?

Posted on 20 oktober 2014

ATEX persoonscertificeringOnvoldoende vakbekwaamheid van personeel bleek de oorzaak van recente incidenten bij procesinstallaties. Gevolg van deze vakonbekwaamheid is dat onjuist geïnstalleerd en onderhouden materieel en apparatuur plots tot ontsteking kunnen komen wanneer dit materieel zich binnen een explosieve atmosfeer bevindt
Personeel dat niet op de hoogte is van deze veiligheidsaspecten vormt een reëel risico voor zichzelf, het bedrijf en de omgeving. Neem geen risico en zorg voor de juiste opleiding en persoonscertificering.

                  

Download hier de volledige whitepaper ATEX persoonscertificering conform IECEx-05 en Stichting ATEX.

 

De noodzaak van aantoonbaar vakbekwaam personeel

Ook voor explosieveiligheid is de noodzaak voor certificatie sterk toegenomen. Het werken in gebieden waar explosieve atmosferen voorkomen, heeft de wens om gekwalificeerd personeel doen toenemen. Door persoonscertificering kan de organisatie aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om werkzaamheden te verrichten in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen.
Een tweede zeer relevante reden is dat de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) haar boetes met een factor 4 verhoogd heeft voor bedrijven die de explosieveiligheidsaspecten niet op orde hebben. Een extra reden om meer aandacht te geven aan de kennis en kunde van uw medewerkers.
Tenslotte eisen ook steeds meer bedrijven van haar personeel en medewerkers van aannemers en contractors dat zij een geaccrediteerde persoonscertificering bezitten voor onder andere inspectie-, onderhoud- en installatiewerkzaamheden in explosie gevaarlijke gebieden.

Samenvattend wordt voor de volgende partijen persoonscertificering rondom Explosieveiligheid belandrijker:

  • Eigen personeel dat niet dagelijks te maken heeft met explosieveiligheid, maar wel werkt in een bedrijf waar ATEX zones zijn gedefinieerd.
  • Eigen personeel dat materieel installeert of vervangt, onderhoud pleegt en testen uitvoert in ATEX omgevingen.
  • Contractors. bij het inhuren van personeel, vormt de persoonscertificering in toenemende mate een keuzecriterium.

Twee smaken van ATEX persoonscertificering. Welke is voor u geschikt?

Er zijn meerdere instellingen die een persoonscertificaat uitgeven. De vergelijking tussen deze instellingen is niet altijd duidelijk te maken. Twee organisaties die in Nederland persoonscertificeringen uitgeven en die min of meer vergelijkbaar zijn, zijn IECEx05 en Stichting ATEX.

IECEx05 heeft een internationaal karakter en Stichting ATEX is specifiek gericht op de Nederlandse situatie. IECEx05 baseert haar persoonscertificaat op de IEC normen, terwijl Stichting ATEX als basis de Europese geharmoniseerde normen hanteert voor haar certificering.
Meer detailinformatie over de profielen en modules van Stichting Atex en IECEx-05 leest u in de complete whitepaper ATEX persoonscertificering conform IECEx-05 en Stichting ATEX

Wat zijn de verschillen tussen Stichting ATEX en IECEx-05?

Stichting ATEX:
Deze organisatie richt zich naast de (Europese) geharmoniseerde normen ook specifiek op de Nederlandse wetgeving. Onder andere het ‘arbeidsomstandighedenbesluit’. Daarnaast heeft Stichting ATEX via de erkende opleiders aansluiting bij de nationale praktijkrichtlijnen NPR 7910-1 en de 7910-2. De NPR 7910 deel 1 en deel 2 zijn gebaseerd op de internationale norm EN-IEC 60079-10 deel 1 en deel 2, maar geven veel concretere aanwijzingen voor de zone-indeling en de afmetingen van een explosiegevaarlijk gebied.

Er zijn 9 verschillende competentieprofielen. De competentieprofielen zijn samengesteld op basis van de modules van de IECEx05. Hiermee voorkomt men een grote overlap en herhaling wanneer men verschillende profielen volgt.
IECEx05:
Deze organisatie is internationaal / wereldwijd van opzet. Hierdoor kunnen werkgevers IECEx05 ervaren als (te) ruim en zwaar van opzet. Als u met uw organisatie in Nederland werkzaam bent, dan is een certificaat via Stichting ATEX ruim voldoende. Opereren uw medewerkers ook buiten de Nederlandse grenzen, dan kunt u beter kiezen voor een certificaat via IECEx05.

Er zijn 10 modules waarvoor via IECEx05 een certificaat te behalen is. Om een op de persoon uitgeschreven certificaat te behalen, zal men over de nodige praktische en theoretische kennis moeten beschikken.

De kosten van een persoonscertificering

De kosten voor de lesstof, training en examen worden bepaald door het opleidingsinstituut. Hierin is geen onderscheid tussen Stichting ATEX en IECEx05.

De bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud en er zijn geen rechten aan te ontlenen. Voor de meest actuele prijzen, kunt u contact opnemen met D&F.

Laat u opleiden door D&F!

Met volle overtuiging richt D&F zich op het verbeteren van veiligheid. Onze experts bieden uitstekende ondersteuning bij het implementeren van ATEX om uw bedrijf explosieveilig te maken. Dit doen wij door middel van advies, coaching en ATEX trainingen. Onze opleidingen dragen ertoe bij om de veiligheid voor u en uw medewerkers zo goed mogelijk te optimaliseren. Ze hebben een hoge mate van toepasbaarheid door een goede afwisseling van theorie en praktijk.
D&F trainers zijn praktisch geschoold en geven bij een breed scala aan bedrijven advies op het gebied van explosieveiligheid. Onze ATEX specialisten komen uit diverse disciplines, hebben verscheidene studies doorlopen en vormen een hecht team met brede kennis, die met elkaar gedeeld wordt.
Persoonscertificaten zijn te behalen op verschillende deelgebieden door het volgen van trainingen voor de verschillende modules. De modules lopen uiteen van de basisprincipes van explosieveiligheid tot specifieke werkzaamheden die een medewerker moet kunnen verrichten.
Onze opleidingen dekken zowel de theoretische kennis als de praktische ervaring die u nodig heeft voor IECEx05 en Stichting ATEX examinering.

Profiteer van onze brede kennis en de schat aan praktische ervaring die de trainers hebben opgedaan. Laat D&F Consulting u en uw bedrijf echt ontzorgen voor ATEX persoonscertificering.

Wij verzorgen de opleiding van de door u aangevraagde modules, theorie en praktijktrainingen in speciaal daarvoor ingerichte praktijk trainingsruimtes. D&F begeleidt haar cursisten bij het opstellen van de “Evidence File” en de aanvragen voor examens en persoonscertificaat.

Kortom, neem geen risico en schrijf uzelf en/of uw personeel in bij D&F voor de opleiding ‘ATEX persoonscertificering’.

Whitepaper

Een uitgebreide beschrijving van de Atex Persoonscertificering conform IECEx-05 en Stichting ATEX én de begeleiding van D&F leest u in de complete whitepaper. Klik hier om de informatie te downloaden

Wilt u meer weten? Neem dan nu direct contact met ons op.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat passende mogelijkheden zijn voor uzelf of binnen uw organisatie, neem dan contact op via 076-5040340 of via het contactformulier.

Explosieveiligheidstrainingen

Training ATEX 95
Training ATEX 137
Masterclass ATEX: 8-daagse opleiding explosieveiligheid

ATEX drieluikje (gratis)

TIP: Vraag gratis het kleine handige ATEX informatieboekje (pocketmodel) aan.

Share Button