Vernieuwde PL norm

Posted on 6 juni 2016

PL-Risicograaf 2016Sinds januari 2016 is er een vernieuwde PL norm. Voor velen is dit een verrassing want dit feit is niet breed gecommuniceerd. Voor dit zogenaamde amendement is een reden: De samensmelting van PL en SIL is mislukt en gestopt.

Lang werd geprobeerd om de SIL-norm EN-IEC62061 en de PL-norm (EN-ISO13849-1/2) te laten samengaan in één gezamenlijke norm. Eén van de redenen om hiermee niet verder te gaan was de in opkomst zijnde vernieuwde PL.

De vernieuwde PL norm kent enkele verbeteringen. Zo is er een leidraad voor de bepaling van de blootstellingsduur (hoog of laag) en is er de parameter “waarschijnlijkheid” aan de norm toegevoegd. Als in de risicoanalyse met zorgvuldige afweging en onderbouwing wordt bepaald dat de kans op letsel onwaarschijnlijk is, dan mag het PL niveau één stap omlaag. Er is ook een veranderde risicograaf met toevoeging van de factor “waarschijnlijkheid”.

Voorzichtigheid is geboden want de norm is zeker niet “lichter” geworden. De risicoanalyse blijft leidend.

Verdere veranderingen: Verbeterde leesbaarheid. Een betere koppeling met de EN-ISO12100. Bij Categorie 4 systemen wordt de MTTFd niet meer bij 100 jaar maar bij 2500 jaar afgekapt zodat zelf testende elektronische systemen daardoor nog beter scoren. Met “proven in use” is het mogelijk om eenvoudiger een PL van outputsystemen te bepalen waarin ook pneumatische en hydraulische zitten.

De vernieuwde PL norm EN-ISO13849-1:2016 ligt nu in de normenshop en kan via de gebruikelijke kanalen worden aangeschaft.

www.euchner.nl / www.euchner.be / www.euchner.lu

Share Button